ติด Option ให้ลูก
มั่นใจ พร้อมเข้าสังคม

ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ฟรี!

เหล่าคุณแม่วางใจเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้ลูกร่างกายแข็งแรง

สร้าง3พลังปกป้องวันนี้

ลดการติดเชื้อในระบบ ทางเดินอาหาร

ลดการติดเชื้อในระบบ ทางเดินหายใจ

เสริมพลัง ภูมิคุ้มกัน

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

แอลแรมโนซัส

L.Rhamnosus เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย
โดยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น เชื้อโรคส่วนมากจะแทรกซึม
เข้าร่างกายผ่านทางลำไส้ ทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้

L.Rhamnosus เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่
เข้ามาในร่างกายโดยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายสิ่งแปลกปลอม
เหล่านั้น เชื้อโรคส่วนมากจะแทรกซึมเข้าร่างกายผ่านทาง
ลำไส้ ทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้

หากคุณแม่อยากให้ลูกน้อยแข็งแรง ควรดูแลเขาด้วยนม
ที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์อย่าง
L.Rhamnosus ที่มี 3 พลังการปกป้อง คือ

  1. ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
  2. ปกป้องระบบทางเดินอาหาร
  3. เสริมระบบภูมิคุ้มกัน

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้เด็กๆ มีร่างกาย
แข็งแรง พร้อมออกไปเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสังคมใหม่ๆ ได้

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้เด็กๆ
มีร่างกายแข็งแรง พร้อมออกไป
เรียนรู้และปรับตัวเข้า
สังคมใหม่ๆ ได้

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

ใครว่าปรับตัวเข้าสังคม
เป็นเรื่องยาก?

การปรับตัว

เข้าสังคม

ในโลกปัจจุบัน ความฉลาดมีหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางปัญญา หรือความฉลาดทางอารมณ์
แต่เท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ การที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั้น
ต้องมีความฉลาดเข้าสังคมอีกด้วย

ในโลกปัจจุบัน ความฉลาดมีหลากหลายรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็นความฉลาดทางปัญญา หรือความฉลาดทางอารมณ์
แต่เท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอ การที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขนั้น
ต้องมีความฉลาดเข้าสังคมอีกด้วย

การปรับตัวเข้าสังคมจึงเป็นความสามารถอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม
เพราะสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ลูกต้องรู้จัก
การปรับตัวให้เข้าสังคม

เริ่มจากการปกป้องของคุณพ่อ คุณแม่ บวกกับร่างกายที่แข็งแรง
การปกป้องลูกที่ดีที่สุด คือการสอนให้ลูกพร้อมออกไปเรียนรู้
และเอาตัวรอดในสังคม

เริ่มจากการปกป้องของคุณพ่อ คุณแม่ บวกกับร่างกายที่แข็งแรง
การปกป้องลูกที่ดีที่สุด คือการสอนให้ลูกพร้อมออกไปเรียนรู้
และเอาตัวรอดในสังคมได้นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

#MommyBearSociety

โปรโมชั่นจากพี่หมี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ช้อปปิ้งออนไลน์

ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ฟรี!