ติด Option ให้ลูก
มั่นใจ พร้อมเข้าสังคม

ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ฟรี!

เหล่าคุณแม่วางใจเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้ลูกร่างกายแข็งแรง

สร้าง3พลังปกป้องวันนี้

ลดการติดเชื้อในระบบ ทางเดินอาหาร

ลดการติดเชื้อในระบบ ทางเดินหายใจ

เสริมพลัง ภูมิคุ้มกัน

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

แอลแรมโนซัส

L.Rhamnosus เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาในร่างกาย
โดยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น เชื้อโรคส่วนมากจะแทรกซึม
เข้าร่างกายผ่านทางลำไส้ ทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้

L.Rhamnosus เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
โดยจะอาศัยอยู่ในลำไส้ของมนุษย์ ทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมที่
เข้ามาในร่างกายโดยสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทำลายสิ่งแปลกปลอม
เหล่านั้น เชื้อโรคส่วนมากจะแทรกซึมเข้าร่างกายผ่านทาง
ลำไส้ ทำให้ลูกน้อยเกิดอาการท้องเสียขึ้นมาได้

หากคุณแม่อยากให้ลูกน้อยแข็งแรง ควรดูแลเขาด้วยนม
ที่มีส่วนประกอบของจุลินทรีย์ ที่มีประโยชน์อย่าง
L.Rhamnosus ที่มี 3 พลังการปกป้อง คือ

  1. ปกป้องระบบทางเดินหายใจ
  2. ปกป้องระบบทางเดินอาหาร
  3. เสริมระบบภูมิคุ้มกัน

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้เด็กๆ มีร่างกาย
แข็งแรง พร้อมออกไปเรียนรู้และปรับตัว
เข้าสังคมใหม่ๆ ได้

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย ที่ทำให้เด็กๆ
มีร่างกายแข็งแรง พร้อมออกไป
เรียนรู้และปรับตัวเข้า
สังคมใหม่ๆ ได้

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

ใครว่าปรับตัวเข้าสังคม
เป็นเรื่องยาก?

SQ

ปรับตัวเข้าสังคม

ในโลกปัจจุบันแค่ IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอ
ยังมีความฉลาดอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ความฉลาดเข้าสังคม
หรือ SQ (Social Quotient)

ในโลกปัจจุบันแค่ IQ และ EQ ยังไม่เพียงพอ
ยังมีความฉลาดอีกด้านหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามคือ ความฉลาด
เข้าสังคม หรือ SQ (Social Quotient)

SQ คือ การที่เด็กสามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคม
ที่มีความหลากหลายและ เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
เพื่อจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

การที่ลูกจะมี SQ ได้นั้น ต้องเริ่มจากการปกป้องของคุณพ่อคุณแม่บวกกับ
ร่างกายที่แข็งแรง การปกป้องลูกที่ดีที่สุดคือการสอนให้ลูก
พร้อมออกไปเรียนรู้และเอาตัวรอดในสังคมได้นั่นเอง

การที่ลูกจะมี SQ ได้นั้น ต้องเริ่มจากการปกป้องของ
คุณพ่อคุณแม่บวกกับร่างกายที่แข็งแรง การปกป้องลูกที่ดีที่สุด
คือการสอนให้ลูกพร้อมออกไปเรียนรู้และเอาตัวรอด
ในสังคมได้นั่นเอง

อ่านเพิ่มเติม คลิก!

อ้างอิงจาก • Hojsak I, et al. Pediatrics.2010; 125 (5); e1171-7. • Hojsak I, et al. Clin Nutr. 2010; 29 (3): 312-6. • Isolauri E, et al. Vaccine. 1995; 13: 310-2.

#MommyBearSociety

โปรโมชั่นจากพี่หมี

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก!

ช้อปปิ้งออนไลน์

ลงทะเบียนเพื่อรับผลิตภัณฑ์ ฟรี!